قوانین فروش

قوانین فروش

اینجانب به عنوان مشتری و استفاده کننده از این سامانه، اعلام می کنم که تمامی نرم افزارهای ساخته شده توسط اینجانب که در این سامانه ثبت می شود :

 • با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد.
 • با شئونات اسلامی و حقوق شهروندی مغایرت نداشته و در تضاد نباشد.
 • با سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه مغایرت نداشته و در تضاد نباشد.
 • باعث تشویش اذهان عمومی نگردد و به اخلاق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند.
 • مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.
 • مغایر با اصول انتخاباتی و قوانین حاکم بر جامعه نباشد.
 • موجب آزار و اذیت مردم قرار نگیرد.
 • مسوولیت هرگونه فعالیتی که برخلاف قوانین فوق باشد، بر عهده اینجانب می باشد.

حق السهم :

 • سهم شما از فروش نرم افزاری که توسط شما ارائه شده است، ۴۰ درصد می باشد.

تسویه حسابها :

 • تسویه حساب ها به صورت ماهانه انجام می گردد.
 • مبالغ تسویه به شماره شبای بانکی که توسط شما در سامانه ثبت شده است واریز می شود.
 • مسوولیت عدم ارائه شماره شبا و یا عدم مطابقت شماره شماره شبا با شخصی که نرم افزار را ارائه کرده است، بر عهده شخص می باشد.
0